Kategorija Ground Cover

Biljke pokrivača tla
Ground Cover

Biljke pokrivača tla

Biljke pokrivača tla ili usjevne kulture su niskorasle ukrasne biljke koje se prirodno šire po zemlji na mjestima na kojima nije praktično uzgajati travnjak. Pokrivači tla su obično ili niskorasle višegodišnje biljke ili drvenaste biljke. Jednogodišnje biljke rijetko se uključuju u kategoriju Pravilno odabrani za svoje nalazište, pokrivači tla postaju jedna od naših najkorisnijih grupa ukrasnih biljaka.

Pročitajte Više

Ground Cover

Biljke pokrivača tla

Biljke pokrivača tla ili usjevne kulture su niskorasle ukrasne biljke koje se prirodno šire po zemlji na mjestima na kojima nije praktično uzgajati travnjak. Pokrivači tla su obično ili niskorasle višegodišnje biljke ili drvenaste biljke. Jednogodišnje biljke rijetko se uključuju u kategoriju Pravilno odabrani za svoje nalazište, pokrivači tla postaju jedna od naših najkorisnijih grupa ukrasnih biljaka.
Pročitajte Više